Advokátní kancelář Křivánek, Tomášek spol. s r.o. poskytuje svým klientům komplexní právní služby, zaměřené především na podporu a rozvoj jejich podnikání.

Znalosti

Jsme zkušený tým právníků s dlouholetou praxí a výbornou znalostí platného práva.

Preciznost

Každé kauze se věnujeme s maximální péčí. Jsme tak vždy připraveni nalézt nejvhodnější řešení, které povede k úspěšnému vyřešení vaší záležitosti.

Diskrétnost

Vámi poskytnuté informace zůstávají za všech okolností důvěrné.

Přístup

Preferujeme aktivní přístup k péči o klienty a máme zájem o budování dlouhodobých vztahů s klienty a obchodními partnery.

Efektivita

Usílujeme o to, aby byl každý problém vyřešen v reálném čase.

Při poskytování právní služeb klientům nabízíme:

  • výbornou znalost platného práva
  • profesionální zkušenosti s aplikací platného práva
  • profesní specializaci svých právníků zejména v různých odvětvích obchodního práva
  • aktivní přístup k péči o klienty
  • zájem o budování dlouhodobých vztahů s klienty a obchodními partnery

Naše právní poradenství:

  • vychází v prvé řadě z respektování potřeb a zájmů klienta a z důkladného porozumění obchodním či jiným specifikům podnikání či jiných činností klienta
  • je orientováno na maximální efektivitu poskytování právních služeb pro klienty
  • je zaměřeno na praktické důsledky vyplývající z českého právního prostředí pro naše klienty
  • je poskytováno srozumitelnou formou, avšak při zachování komplexního přístupu k označení potenciálních rizik

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

© Advokátní kancelář Křivánek, Tomášek spol. s r.o.