• Tým právníků advokátní kanceláře Křivánek - Tomášek

Mgr. Jan Křivánek

partner kanceláře, advokát

Mgr. Jan Křivánek absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (1999). Následně působil jako advokátní koncipient v Plzni. Po složení advokátní zkoušky v r. 2002 vykonával advokacii ve sdružení advokátů Šmehlík, Křivánek. Spolu s JUDr. Jaroslavem Tomáškem, který se stal členem sdružení advokátů od 1. 1. 2007, pak Mgr. Jan Křivánek vykonával advokacii jako člen sdružení advokátů Křivánek, Šmehlík, Tomášek.

Mgr. Jan Křivánek spolu s JUDr. Jaroslavem Tomáškem od 1. 4. 2010 vykonávali advokacii ve sdružení Křivánek, Tomášek. Od 1. 1. 2011 vykonává Mgr. Jan Křivánek advokacii ve formě společnosti s ručením omezeným jako její společník.
Mgr. Jan Křivánek se specializuje zejména na smluvní obchodní právo, obchodní společnosti, insolvenční právo, zastupování v soudních a jiných řízeních, nemovitostní právo.

JUDr. Jaroslav Tomášek, LL.M.

partner kanceláře, advokát

JUDr. Jaroslav Tomášek, LL.M. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1997). Rigorózní zkoušku (titul JUDr.) složil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze roku 2002.
Po ukončení magisterského vysokoškolského studia působil JUDr. Jaroslav Tomášek, LL.M. jako advokátní koncipient v Plzni a po složení advokátní zkoušky (2000) vykonával advokacii nejprve ve sdružení advokátů Advokátní kancelář Horák – Tomášek v Plzni a poté samostatně.

Od 1. 1. 2007 se JUDr. Jaroslav Tomášek, LL.M. stal členem sdružení advokátů Křivánek, Šmehlík, Tomášek, od 1. 4. 2010 pak ve sdružení advokátů Křivánek, Tomášek.
Od 1. 1. 2011 vykonává JUDr. Jaroslav Tomášek, LL.M. advokacii ve formě společnosti s ručením omezeným jako její společník.
JUDr. Jaroslav Tomášek, LL.M. se specializuje zejména na smluvní obchodní právo, obchodní společnosti, insolvenční právo, pracovní právo a směnečné právo.

JUDr. Jaroslav Tomášek, LL.M. v r. 2015 absolvoval LLM in Corporate Law na Masarykově univerzitě v Brně ve spolupráci s Nottingham Trent University.

JUDr. Karel Vodička, LL.M.

advokát

JUDr. Karel Vodička, LL.M. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2006). Rigorózní zkoušku (titul JUDr.) složil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze roku 2007. Od roku 2007 působil jako advokátní koncipient v Plzni. Od složení advokátní zkoušky v r. 2010 vykonává advokacii jako advokát Advokátní kanceláře Křivánek, Tomášek spol. s r.o.

JUDr. Karel Vodička, LL.M. se specializuje zejména na smluvní obchodní právo, obchodní společnosti, fúze a akvizice, insolvenční právo, developerské projekty, pracovní právo a veřejné zakázky.

JUDr. Karel Vodička, LL.M. v r. 2015 absolvoval LLM in Corporate Law na Masarykově univerzitě v Brně ve spolupráci s Nottingham Trent University.

Mgr. Petr Žižka

advokátní koncipient

Mgr. Petr Žižka absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2012).

Od roku 2012 působí jako advokátní koncipient Advokátní kanceláře Křivánek, Tomášek spol. s r.o. Mgr. Petr Žižka se specializuje zejména na zastupování v soudních a jiných řízeních a vymáhání pohledávek.

Mgr. Renata Michalcová

advokátní koncipientka

Mgr. Renata Michalcová absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (2003).

Praxi advokátního koncipienta v současnosti vykonává jako advokátní koncipientka Advokátní kanceláře Křivánek, Tomášek spol. s r.o. Mgr. Renata Michalcová se specializuje zejména na smluvní agendu, zastupování v soudních a jiných řízeních a vymáhání pohledávek.

Mgr. Bc. Martina Sochorová

advokátní koncipientka

Mgr. Bc. Martina Sochorová absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (2012).

Praxi advokátního koncipienta v současnosti vykonává jako advokátní koncipientka Advokátní kanceláře Křivánek, Tomášek spol. s r.o.
Mgr. Bc. Martina Sochorová se specializuje zejména na zastupování v soudních a jiných řízeních a vymáhání pohledávek.

Potřebujete pomoc s právním problémem? Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme vyřešit problém.

Poskytujeme komplexní právní služby na vysoké úrovni.

© Advokátní kancelář Křivánek, Tomášek spol. s r.o.